FOTOGRAFIA 360 stopni

Fotografia 360 stopni to uproszczona wersja fotografii 3D. Animacja ogranicza się do obrotu przedmiotu wokół osi pionowej. Nie możemy spoglądać na przedmiot z różnej wysokości, ale jeden dobrze dobrany punkt widzenia pozwala obejrzeć animowany przedmiot dość dokładnie. W tej technice możemy wykonać zdjęcia nie tylko przedmiotów, ale także ludzi. Moda w wersji 360 stopni, prezentowana na modelach, najwierniej prezentuje oferowaną odzież. Tak jak w przypadku fotografii 3D, minimalna zalecana ilość klatek to 16. Animacja zapisywana jest w formacie HTML5. W przypadku zdjęć dużych przedmiotów lub ludzi, optymalnym rozwiązaniem jest aranżacja ministudio w siedzibie Zleceniodawcy, co pozwala lepiej zapanować nad szczegółami. Cena animacji zależna jest od ilości przedmiotów, dokładności animacji i ewentualnych problemów z przygotowaniem przedmiotów do zdjęć. 

Przykładowa cena za 1 animację 360 stopni:
16-24 klatki, standardowe ulokowanie przedmiotu– 60,00 zł netto